Power Wave Kaynak Otomasyonu

Power Wave Kaynak Otomasyonu

Bu sistem, SWP makinasında bulunan iç, dış ve bant eki kaynak sistemlerinin mevcut SWP otomasyonuna entegrasyonunu sağlamaktadır. Sistemde kaynak parametrelerinin izlenip tanımlanabilmesi, Power Wave tipi kaynak makinalarının tam otomatik kontrolünün sağlanması ve yapılan kaynakla ilgili (ısı girdisi, akım, gerilim, tel hızı vs.) tüm parametrelerin kullanıcılara ve dış sistemlere aktarılması yer almaktadır. Böylece boru imalatında en önemli faktörlerden biri olan kaynak kalitesi hem denetlenebilmekte hem de en üst performansa getirilmektedir. Bunun için firmamız tarafından geliştirilen ve Profinet-DeviceNET iletişim protokolü ile uyumlu PLC SCADA yazılımları kullanılmaktadır. Kaynak otomasyonu tamamen kullanıcı dostu olup kolayca operatörler tarafından öğrenilmekte ve sistemde bulunan tüm kaynak makinalarına tek bir noktadan erişim imkânı sağlamaktadır.

Ayrıca gelişmiş arıza teşhis özelliği ile kaynak makinaları veya yapılan kaynak ile ilgili en detaylı arıza, uyarı ve durum bilgileri kullanıcıya iletilir. Böylece gerekli bakım-onarım maliyet ve süreleri minimize edilmektedir.