Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik

“Bir Fidan, Bir İnsan” projesi

TEKNOPAR olarak, doğal kaynaklarımızın giderek tükendiğinin bilinciyle sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak amacıyla “Bir Fidan, Bir İnsan” sloganıyla işe başlayan her yeni çalışanımız için TEMA Vakfı’na bir fidan bağışında bulunuyoruz.

 

Verimlilik ve Üretkenlik

Ar-Ge ve Ür-Ge projelerimiz ile yenilenebilir enerji altyapıları ve enerji verimliliği alanlarında çalışıyoruz.

Endüstride sıfır atık, sıfır hata ve sıfır duruş amaçlı inovasyon tabanlı üretim verimliliği çalışmalarına katkıda bulunuyoruz.

 

Üniversite-Sanayi İş birliği

Gelişim potansiyeli yüksek genç yetenekleri uzun dönem staj programımız kapsamında değerlendiriyor ve mühendis adayı genç yeteneklerin TEKNOPAR ’ın faaliyetleri içerisinde yer alarak iş hayatına hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz.

Bu kapsamda, üniversiteler ile yaptığımız Ortak Eğitim ve İş Başı Eğitimi uygulamaları ile öğrencilere uzun dönemli stajlarını verimli bir şekilde geçirebilmeleri için fırsatlar sunuyoruz.

Bunun yanı sıra çalışma alanımıza paralel konularda bitirme projesi yürüten üniversite öğrencilerini destekleyerek çalışmalarına katkıda bulunuyoruz.

TÜBİTAK tarafından yürütülen projeler kapsamında çalışmak isteyen üniversite öğrencilerine burs veriyoruz. Aynı zamanda farklı üniversitelerden birçok üniversite öğrencisine kendi alanında uzmanlaşmış çalışanlarımız tarafından mentörlük desteği sağlıyoruz.

Farklı akademik platformlarda hem öğretim hem de araştırma deneyimine sahip çalışanımızla, bünyesinde binlerce ilköğretim çağındaki çocuğu barındıran TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) ile iş birliği sağlayarak gönüllü eğitim çalışmalarına katılıyoruz.

 

Teknopar Akademi

TEKNOPAR olarak sektördeki 25 yıllık birikimimizi ve başarı ile tamamladığımız 500’den fazla projede kullandığımız teknolojiler hakkında MEDIUM platformunda paylaşımlar yapıyoruz.

Stajyerlerimizle birlikte gerçek hayata yönelik yaptığımız çalışmaları ve kendi kalemlerinden staj süresince edindikleri tecrübeleri bu platform üzerinden paylaşıyoruz.

Gelişmiş Ar-Ge uzmanlığı sayesinde elde edilen bilgi birikimimizi akademik yayınlar, kitaplar, patent ve faydalı modeller aracılığıyla akademi ve sanayi dünyası ile paylaşıyoruz.