MACHINAIDE

 

TEKNOPAR

KNOWLEDGE-BASED SERVICES FOR AND OPTIMISATION OF MACHINES

(MACHINAIDE) PROJESİ

 

 

MACHINAIDE projesinin temel hedefleri, Dijital İkiz verilerinin kullanılması, eko-sistemleri barındıran birden fazla Dijital İkizin birlikte çalışabilirliği, yapay zeka yöntemlerinin uygulanmasıyla mümkün olan makinelerin daha fazla kullanılabilirliği ve yenilikçi İnsan Makine Arayüzlerinin yanı sıra yeni iş modellerinin ve yenilikçi hizmetlerin tanımlanmasıdır.


MACHINAIDE projesinde TEKNOPAR’ın hedefi dijital ikizin oluşturulmasına yönelik makineler üzerindeki bilgi döngüsünü gerçekleştirecek endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) platformunu oluşturmaktır. Bu hedefe yönelik olarak, verilerin kaynaklardan gerektiği zamanda ve kalitede toplanması, saklanması, kullanıma sunulmasını ve işlenmesini sağlayacak platform teknolojilerini sağlayacaktır. TEKNOPAR’ın projeye katkıları: gereksinimlerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi, sistem donanım, yazılım ve iletişim bileşenlerinin entegrasyonu, yeni veri kaynaklarının belirlenmesi, platform mimarisinin hazırlanması, farklı protokoller arasında veri alışverişini desteklenmesi, HMI ve sistemler arasında gereken yazılım servisleri için köprü oluşturulması ve gereken araç kitinin sunulmasıdır.

 

Daha fazla bilgi için lütfen MACHINAIDE ve ITEA3-MACHINAIDE sayfalarına bakınız.

https://itea3.org/project/machinaide.html