Cognitwin

TEKNOPAR Teknoloji Sağlayıcısı Olarak COGNITWIN Projesinde

          

 

COGNITWIN projesinin amacı, mevcut süreç kontrol sistemlerine bilişsel unsurlar eklemek ve böylece bu sistemlere öngörülemeyen davranışlara karşı kendi kendini organize etme ve çözümler sunma yeteneklerini sağlamaktır. COGNITWIN projesi, endüstri ortaklarına yeni veri kaynakları getirerek, sonrasında yeni ve mevcut verilerin entegrasyonunu sağlayarak ve bilişsel fabrikalara dijital dönüşüm yolculuklarının bir parçası olarak hibrit, kendi kendine öğrenen ve proaktif sistemler üreten makine öğrenme tekniklerini uygulayarak Endüstri 4.0 odaklı yeni bir operasyon seviyesi getirecektir.

 

 

TEKNOPAR, COGNITWIN projesinde teknoloji sağlayıcısı olarak görev yapacaktır. TEKNOPAR çelik imalat sektöründeki pilotlardan birinde sayısal ikiz bileşenlerine bilişsel elementler ekleyecektir.

 

Şekil 1. COGNITWIN Katmanlı Mimarisi

COGNITWIN, Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 araştırma ve yenilik programından 870130 sayılı hibe anlaşması kapsamında fon almıştır. Daha fazla bilgi için lütfen CORDIS’de COGNITWIN'e bakın.

Broşür

Referanslar:

https://cordis.europa.eu/project/id/870130

https://www.sintef.no/en/projects/cognitwin-/